Termin: 10.02.2020, g. 08:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy.
  4. Zamknięcie obrad.