OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii SN Wolsztyn – Łupica rejon m. Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

1) 630, 688, 579/1, 695, 689, 1381, 35/2, 1341, 34/7, 1376/2, 1376/1, 597/2, 597/1, 34/6 w m. Wroniawy, gmina Wolsztyn,

2) 137/1, 550/2, 550/5, 551/2, 552, 268/1, 279/5, 216/5, 231, 134/9, 232, 419/5, 419/2, 404, 279/4, 43/5, 45/1, 44, 38, 541/2, 541/1, 18/1, 18/2, 17/4, 259, 245/18, 244, 413/1, 389/4, 389/3, 384, 383, 559, 558, 387/1, 388/1, 482/5, 482/4, 481, 475, 545/3, 545/2, 545/1, 546/10, 546/9, 509, 547/3, 547/4, 548/4, 452, 436/4, 548/3, 436/3 w m. Solec, gmina Przemęt,

3) 1176, 1197, 1198/12, 1198/14, 499, 157/5, 157/6 w m. Mochy, gmina Przemęt.

Ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyżej wymienionej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Wnioski i uwagi w poniższej sprawie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt, lub listownie na adres urzędu w ciągu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UG, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę jest zawieszony. Dokonanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub mailową (urzad@przemet.pl).