OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Wójt Gminy Przemęt ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2022 r.

 

 

UWAGA: PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ  Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA