KONTROLA  WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE  – 1712

Wykaz kontroli wewnętrznych  w Urzędzie Gminy Przemęt przeprowadzonych w  2022 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI
TERMIN KONTROLI
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)