Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
ZARZĄDZENIE NR 6.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt Akty prawne 18 lutego 2019
Wójt Gminy Przemęt ogłasza II Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt, położonej w obrębie wsi Biskupice 14 Przetargi nieruchomości 12 lutego 2019
ZARZĄDZENIE NR 11.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Przemęt Akty prawne 11 lutego 2019
ZARZĄDZENIE NR  10.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Przemęt. Akty prawne 11 lutego 2019
ZARZĄDZENIE NR 5.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt. Akty prawne 11 lutego 2019
ZARZĄDZENIE NR 8.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia  29 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie  odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt Akty prawne 7 lutego 2019
ZARZĄDZENIE NR 13.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia  6 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie  odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt Akty prawne 6 lutego 2019
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym i szafką kablową w m. Przemęt Akty prawne 5 lutego 2019
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej (działka nr ewid. 254 ) w m. Poświętno wraz z odwodnieniem Akty prawne 4 lutego 2019
WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Spraw Obywatelskich – INSPEKTOR Ogłoszenia o naborze 4 lutego 2019

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30