Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
ZARZĄDZENIE NR.42.2023 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach Akty prawne 25 maja 2023
UCHWAŁA NR 406/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Akty prawne 25 lipca 2022
UCHWAŁA NR 402/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia na rok szkolny 2022/2023 przez Gminę Przemęt Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Akty prawne 25 lipca 2022
Zarządzenie nr 39.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Akty prawne 11 lipca 2019
Zarządzenie nr 38.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Akty prawne 11 lipca 2019
OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY Procedury załatwiania spraw 30 maja 2019
OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Procedury załatwiania spraw 30 maja 2019
OP.III WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH Procedury załatwiania spraw 30 maja 2019
OP. V. DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH Procedury załatwiania spraw 30 maja 2019

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30