Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
UCHWAŁA NR 406/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Akty prawne 25 lipca 2022
UCHWAŁA NR 402/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia na rok szkolny 2022/2023 przez Gminę Przemęt Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Akty prawne 25 lipca 2022
Zarządzenie nr 39.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Akty prawne 11 lipca 2019
Zarządzenie nr 38.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Akty prawne 11 lipca 2019
OP. V. DOWÓZ DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH Procedury załatwiania spraw 30 maja 2019
OP.III WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH Procedury załatwiania spraw 30 maja 2019
OP.II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Procedury załatwiania spraw 15 maja 2019
OP.I ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY Procedury załatwiania spraw 15 maja 2019

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30