Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
RS. X UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMĘT Procedury załatwiania spraw 1 lutego 2023
RS.I DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Procedury załatwiania spraw 14 grudnia 2022
RS.II ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Procedury załatwiania spraw 14 grudnia 2022
RS.III ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓREJ EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA (NP. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) Procedury załatwiania spraw 14 grudnia 2022
RS.IV ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW KTÓRE ROSNĄ NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I SĄ USUWANE NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Procedury załatwiania spraw 14 grudnia 2022
RS. V WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ Procedury załatwiania spraw 14 grudnia 2022
RS. VI WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU Procedury załatwiania spraw 14 grudnia 2022
RS.IX POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH Procedury załatwiania spraw 14 grudnia 2022
Informacja o wydaniu przez przez SKO decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa dwóch domków letniskowych, infrastruktury i drogi wewnętrznej we Wieleniu na dz.139/154 Akty prawne 18 czerwca 2019
RS.X UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMĘT Procedury załatwiania spraw 9 kwietnia 2019

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30