Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Kadencja Data podjęcia Status
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektro-energetycznej nN 0,4 kV kablowej, szafki kablowej, złącza kablowo-pomiarowego na ul. Leśnej w m. Radomierz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 500, 537/17 i 537/14 w m. Radomierz. Obwieszczenia PN.6733.12.2021 14.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN, słupa w linii SN-15kV, złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV, linii kablowej nN-0,4kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku handlowo-usługowego w m. Mochy, ul. Wolsztyńska. Obwieszczenia PN.6733.14.2021 11.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu ziemnego rekreacyjnego i do hodowli ryb na potrzeby własne, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 371/3 i 371/4 obręb Bucz Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4210.37.2021.MŚ 30.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw w miejscowości Przemęt przy ul. Kasztelańskiej, na działkach o nr ewid. 565/7, 565/5, 565/1, 566/2, 566/1, 565/2, 565/3 Obwieszczenia RS.6220.8.2021 07.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na terenie gospodarstwa położonego na działkach o nr ewid. 608/1, 608/3, 608/5, 608/6, 609, obręb Siekowo Obwieszczenia RS.6220.5.2021 10.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w m. Kluczewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 266, 594/3, 684, 756, 778 obręb Kluczewo Obwieszczenia RS.6220.3.2021 10.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Perkowo, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.11.2021 07.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.9.2021 07.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Przemęt, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.8.2021 07.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków letniskowych wypoczynku całorocznego z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną na działce o numerze ewidencyjnym 147/4 w Wieleniu Obwieszczenia RN.6220.25.2020 04.05.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30