Obrady rozpoczęto 2021-04-29 o godz. 14:02:06, a zakończono o godz. 15:01:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Joanna Koziołek
 8. Tomasz Maciejewski
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad zmianą porządku obrad (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIV sesji. (14:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przemęt lub jej jednostkom organizacyjnym. (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przemęt oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Wielkopolska Organizacja Turystyczna. (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Perkowo. (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt w latach 2021 – 2025. (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemęt. (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego składanej wraz z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego. (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r. doręczonej dnia 4 marca 2021 r. (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 marca 2021 r. (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kaszczorze. (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Zakończono sesję (15:01:03)