Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
„Przebudowa ulicy Krótkiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Błotnica” 25-02-2020, 12:30 Zamówienia publiczne
Interpelacje i zapytania radnych 25-02-2020, 12:07 Artykuł
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu na działkach o numerach ewidencyjnych 371/4 oraz 371/3, obręb Bucz 25-02-2020, 11:59 Akty prawne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII w kat. C1, na działkach o nr ewid. 163, 164, 186, 187, 192 obręb Górsko, gmina Przemęt 25-02-2020, 11:58 Akty prawne
KONTROLA WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE – 1712 (za rok 2020) 25-02-2020, 11:46 Artykuł
Wykaz głosowań z XXIII Sesji Rady Gminy Przemęt 25-02-2020, 08:09 Ogłoszenia różne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w obrębie m. Górsko. 24-02-2020, 15:39 Akty prawne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 21.02.2020 roku decyzji nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor. 21-02-2020, 15:20 Akty prawne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 21.02.2020 roku decyzji nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo 21-02-2020, 15:16 Akty prawne
21-02-2020, 09:42 Akty prawne
« 1 2 3 90 91 »