Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr 923/5, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie 28-11-2022, 13:39 Akty prawne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Odkrywkowa eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Mochy, w miejscowości Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. 28-11-2022, 13:37 Akty prawne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej pn: Kaszczor o mocy do 1,5 MW na terenie działki nr ew. 5 obręb Kaszczor, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą. 28-11-2022, 13:34 Akty prawne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin – granica powiatu. 25-11-2022, 14:55 Akty prawne
UCHWAŁA NR 439/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027 25-11-2022, 10:39 Akty prawne
UCHWAŁA NR 438/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok 25-11-2022, 10:37 Akty prawne
Wykaz głosowań z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przemęt 25-11-2022, 09:11 Ogłoszenia różne
Proponowany porządek Sesji Nadzwyczajnej 25-11-2022, 07:49 Ogłoszenia różne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:  Budowa 38 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. gr. 89 i 99 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. 24-11-2022, 13:24 Akty prawne
Ogłoszenie Wójt Gminy Przemęt ogłasza przetarg pisemny ograniczony oraz nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt. 24-11-2022, 12:23 Przetargi nieruchomości
« 1 2 3 273 274 »