Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt 01-12-2020, 15:22 Zamówienia publiczne
Roczny program współpracy 01-12-2020, 12:58 Artykuł
UCHWAŁA NR 213/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 01-12-2020, 12:55 Akty prawne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków letniskowych, pomieszczenia technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce o numerze ewid. 586 obręb Wieleń 30-11-2020, 14:11 Akty prawne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża torfu BUCZ MG realizowanego na działkach ewidencyjnych numer 306/1 i 307 położonych na gruntach miejscowości Bucz 30-11-2020, 14:06 Akty prawne
ZARZĄDZENIE NR 139/2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 30-11-2020, 14:04 Akty prawne
Opinie RIO 27-11-2020, 15:41 Artykuł
Interpelacje i zapytania radnych 27-11-2020, 14:41 Artykuł
ZARZĄDZENIE NR 138.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. 27-11-2020, 14:28 Akty prawne
Protokoły z Sesji Rady Gminy Przemęt 27-11-2020, 11:59 Artykuł
« 1 2 3 142 143 »