Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej – ulicy Leśnej i Wąskiej w m. Perkowo 14-07-2020, 08:44 Akty prawne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej – ulicy Piaskowej i Końcowej w m. Nowa Wieś 14-07-2020, 08:37 Akty prawne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare 14-07-2020, 08:22 Akty prawne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej – ulicy Morenowej w m. Mochy 14-07-2020, 08:08 Akty prawne
KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2020 ROKU 13-07-2020, 14:43 Artykuł
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10.07.2020 roku decyzji nr 17/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemęt – ul. Zdrojowa, Starkowska, Jagiellońska oraz oświetlenia przejścia dla pieszych 13-07-2020, 08:37 Akty prawne
ZARZĄDZENIE NR 11.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie 10-07-2020, 14:33 Akty prawne
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2020/2021 09-07-2020, 14:05 Zamówienia publiczne
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2020/2021 09-07-2020, 13:52 Zamówienia publiczne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski ze żwirem), ze złoża Górsko V na działkach o nr ewid. 214/1, 214/2, 214/3 i 215, obręb Górsko 09-07-2020, 08:29 Akty prawne
« 1 2 3 112 113 »