Janusz Frąckowiak – Wójt Gminy Przemęt

Waldemar Kalitka – Zastępca Wójta Gminy Przemęt

Bożena Ćwiklińska – Skarbnik Gminy Przemęt

Grzegorz Aryż – Sekretarz Gminy Przemęt

Leszek Anglart – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego; Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jadwiga Józefowska – Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Ilona Klecha – Kierownik Wydziału Podatkowego

Małgorzata Kurzawa- Zastępca Kierownika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Kinga Zmuda- Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu