Janusz Frąckowiak – Wójt Gminy Przemęt

Waldemar Kalitka – Zastępca Wójta Gminy Przemęt

Bożena Ćwiklińska – Skarbnik Gminy Przemęt

Leszek Anglart – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego; Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jadwiga Józefowska – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Małgorzata Kurzawa- Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Ilona Klecha – Kierownik Wydziału Podatkowego

Marta Sobierajska- Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu

Iwona Stodolna – Zastępca Kierownika Wydziału Podatkowego

Irena Mikołajczak – Zastępca Kierownika USC i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Michał Żok – Pełnomocnik ds. Ochotniczych Straży Pożarnych pełniący funkcję Kierownika Biura ds. Ochotniczych Straży Pożarnych