Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia można kierować na adres:

 

– poczty elektronicznej:

e-mail: urzad@przemet.pl

– faks: 656156967

– tel.: 656156966