Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Uchwała nr 219/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Akty prawne 2 grudnia 2020
Uchwała nr 218/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Akty prawne 2 grudnia 2020
Uchwała nr 217/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Perkowo Akty prawne 2 grudnia 2020
Uchwała nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 Akty prawne 2 grudnia 2020
Uchwała nr 215/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na rok 2021 Akty prawne 2 grudnia 2020
Uchwała nr 214/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na rok 2021 Akty prawne 2 grudnia 2020
Uchwała nr 212/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 Akty prawne 2 grudnia 2020
Uchwała nr 211/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r. Akty prawne 2 grudnia 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca o mocy do 1 MW” na działce o numerze ewid. 108/2 w miejscowości Siekówko Akty prawne 2 grudnia 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca o mocy do 1 MW” na działce o numerze ewid. 128 w miejscowości Siekówko Akty prawne 2 grudnia 2020

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30