Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
SO. XXVI WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Procedury załatwiania spraw 24 maja 2022
Proponowany porządek LI Sesji Rady Gminy Przemęt Ogłoszenia różne 24 maja 2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 11, 12 obręb Biskupice, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Akty prawne 23 maja 2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt. Akty prawne 20 maja 2022
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, wymiana dwóch słupów oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN-15 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 425, 426, 427 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare, gmina Przemęt. Akty prawne 20 maja 2022
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV, wymiana dwóch słupów oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN-15 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 425, 426, 427 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare, gmina Przemęt. Akty prawne 20 maja 2022
Zarządzenie nr 32.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie poprzez modernizację sali widowiskowej” Akty prawne 20 maja 2022
Sprawozdanie z wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt dotyczących zmiany granic obrębu ewidencyjnego Barchlin i Borek poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320. Przetargi nieruchomości 20 maja 2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt obręb Przemęt, gmina Przemęt. Akty prawne 19 maja 2022
Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej mienie Gminy Przemęt Przetargi nieruchomości 19 maja 2022

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30