Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 31.03.2023 roku decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, na części działki nr ewid. 37/2, obręb Starkowo, gm. Przemęt Akty prawne 31 marca 2023
Uzupełnienie ogłoszenia o przetargu. Przetargi nieruchomości 31 marca 2023
KD.I UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY/ODPISU ŚWIADECTWA PRACY Procedury załatwiania spraw 31 marca 2023
Zarządzenie nr 30.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie opracowania analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Gminy Przemęt. Akty prawne 31 marca 2023
Wykaz głosowań z LXIV Sesji Rady Gminy Przemęt Ogłoszenia różne 31 marca 2023
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu wolsztyńskiego za 2022 r. [JW] Ogłoszenia różne 30 marca 2023
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 347/5, 347/10 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 93/4 w obrębie ewidencyjnym Perkowo Akty prawne 30 marca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa rzeźni rolniczej poprzez rozbudowę istniejącego budynku, w którym prowadzona jest działalność marginalna, lokalna i ograniczona na działkach o nr ewid. gr. 183/2 i 184/2 obręb Poświętno, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Akty prawne 30 marca 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej, na działce o nr ewid.: 153/3 w obrębie miejscowości Wieleń, gmina Przemęt. Akty prawne 28 marca 2023
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, położonych w Siekowie, Solcu i Przemęcie. Przetargi nieruchomości 28 marca 2023

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30