Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia spraw związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 22/4, 22/6, 23/2, 24 obręb Osłonin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Akty prawne 22 lipca 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia spraw związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 47 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 645/11 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Akty prawne 22 lipca 2024
Monika Maćkowiak Oświadczenia majątkowe 22 lipca 2024
Elżbieta Wita Oświadczenia majątkowe 22 lipca 2024
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w m. Poświętno o zbiorniki retencyjne. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/1 w obrębie ewidencyjnym Poświętno Akty prawne 19 lipca 2024
Decyzja Wójta Gminy Przemęt o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowej instalacji technicznej na potrzeby zasilania energią elektryczną istniejącego zakładu produkcyjnego, w postaci odnawialnego źródła energii wykorzystującego energię promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanej do 1000 kWp, zaplanowanego wyłącznie na gruncie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr ewid. 881 obręb Kaszczor, gmina Przemęt. Akty prawne 19 lipca 2024
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowej instalacji technicznej na potrzeby zasilania energią elektryczną istniejącego zakładu produkcyjnego, w postaci odnawialnego źródła energii wykorzystującego energię promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanej do 1000 kWp, zaplanowanego wyłącznie na gruncie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr ewid. 881 obręb Kaszczor, gmina Przemęt. Akty prawne 19 lipca 2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowej instalacji technicznej na potrzeby zasilania energią elektryczną istniejącego zakładu produkcyjnego, w postaci odnawialnego źródła energii wykorzystującego energię promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanej do 1000 kWp, zaplanowanego wyłącznie na gruncie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr ewid. 881 obręb Kaszczor, gmina Przemęt. Akty prawne 19 lipca 2024
Zarządzenie nr 32.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin” Akty prawne 19 lipca 2024
ZARZĄDZENIE NR 12.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14.03.2024 r. w sprawie: powołania doraźnej komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Przemęt. Akty prawne 19 lipca 2024

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30