Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare Akty prawne 14 lipca 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej – ulicy Morenowej w m. Mochy Akty prawne 14 lipca 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10.07.2020 roku decyzji nr 17/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemęt – ul. Zdrojowa, Starkowska, Jagiellońska oraz oświetlenia przejścia dla pieszych Akty prawne 13 lipca 2020
ZARZĄDZENIE NR 11.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie Akty prawne 10 lipca 2020
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2020/2021 Zamówienia publiczne 9 lipca 2020
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2020/2021 Zamówienia publiczne 9 lipca 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski ze żwirem), ze złoża Górsko V na działkach o nr ewid. 214/1, 214/2, 214/3 i 215, obręb Górsko Akty prawne 9 lipca 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski, piaski i żwiry) ze złoża Górsko VII, na działkach o nr ewid. gr. 72/3, 136/2, 356/2 – pole A, 166/2 – pole B, 49 – pole C, obręb Górsko Akty prawne 9 lipca 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wieleń Akty prawne 8 lipca 2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Śmigiel – Barchlin Akty prawne 7 lipca 2020

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30