Wybory Samorządowe 2024 – serwis informacyjny

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego [WYCIĄG]

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego [WYCIĄG]

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRZEMĘCIE  W DNIACH  6 – 7 KWIETNIA 2024

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w Gminie Przemęt w dniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych z pełnionymi funkcjami 

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POZNANIU z dnia 14 marca r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia r. – Okręg 6

OBWIESZCZENIE  Powiatowej Komisji Wyborczej w Wolsztynie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wolsztyńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przemęcie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przemęt zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przemęcie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przemęt zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przemęcie z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przemęcie z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przemęcie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przemęt zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 300/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 299/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Przemęcie z dnia 14 marca 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 11 marca 2024 r. WYCIĄG

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przemęcie z dnia 5 marca 2024 r. (dodatkowe zgłoszenia) 

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POZNANIU z 28 lutego 2024 r. (skład komisji oraz dyżury) 

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Przemęcie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 268/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 267/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. WYCIĄG

POSTANOWIENIE NR 263/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Przemęt w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 18.2024 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Przemęt miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO z dnia 6 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wolsztynie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przemęcie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

POSTANOWIENIE NR 557/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Przemęt na stałe obwody głosowania

Zarządzenie Nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 


Wnioski

Zgłoszenie  zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.