Aktualny dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod linkiem:

https://01.przemet.pl/studium/zmiana_6/