Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Przemęt dostępne są pod adresem:

https://przemet.e-mapa.net/wykazplanow/