IX KADENCJA RADY GMINY PRZEMĘT

Imię i Nazwisko  
Stanowisko Adres email Numer telefonu
Monika Maćkowiak  Przewodniczący Rady Gminy Przemęt mm@przemet.info 782 978 621
Elżbieta Wita Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przemęt ew@przemet.info 502 464 229
Jan Rademacher Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przemęt jr@przemet.info 609 676 778
Anna Barczyńska Radny Rady Gminy Przemęt ab@przemet.info 782 175 146
Bernadeta Golińska Radny Rady Gminy Przemęt bg@przemet.info 730 324 764
Jarosław Klecha Radny Rady Gminy Przemęt jak@przemet.info 600 962 677
Jerzy Klecha Radny Rady Gminy Przemęt jek@przemet.info 721 396 512
Justyna Klecha Radny Rady Gminy Przemęt jkl@przemet.info 698 720 784
Piotr Kokornaczyk Radny Rady Gminy Przemęt pk@przemet.info 693 548 922
Joanna Koziołek Radny Rady Gminy Przemęt jko@przemet.info 661 195 352
Justyna Mania Radny Rady Gminy Przemęt jm@przemet.info 506 051 265
Kinga Piędel Radny Rady Gminy Przemęt kp@przemet.info 667 578 147
Tomasz Szenknecht Radny Rady Gminy Przemęt tsz@przemet.info 665 739 859
Łukasz Wojciechowski Radny Rady Gminy Przemęt lw@przemet.info 721 104 243
Szymon Wojciechowski Radny Rady Gminy Przemęt sw@przemet.info 691 233 393

 

Komisja Rewizyjna

Bernadeta Golińska Przewodniczący Komisji
Justyna Klecha Zastępca Przewodniczącego Komisji
Łukasz Wojciechowski Członek Komisji
Anna Barczyńska Członek Komisji
Jerzy Klecha Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Szymon Wojciechowski Przewodniczący Komisji
Kinga Piędel Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jerzy Klecha Członek Komisji
Piotr Kokornaczyk Członek Komisji
Tomasz Szenknecht Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Joanna Koziołek Członek Komisji
Elżbieta Wita Członek Komisji
Jan Rademacher Członek Komisji
Justyna Mania Członek Komisji
Szymon Wojciechowski Członek Komisji
Kinga Piędel Członek Komisji
Jarosław Klecha Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego

Jarosław Klecha Członek Komisji
Jan Rademacher Członek Komisji
Monika Maćkowiak Członek Komisji
Justyna Klecha Członek Komisji
Tomasz Szenknecht Członek Komisji
Piotr  Kokornaczyk Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 

Joanna Koziołek Członek Komisji
Łukasz Wojciechowski Członek Komisji
Elżbieta Wita Członek Komisji
Anna Barczyńska Członek Komisji
Justyna Mania Członek Komisji
Bernadeta Golińska Członek Komisji