1. Osoba ze szczególnymi potrzebami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu Gminy w Przemęcie.
  2. Wchodząc na teren urzędu z psem asystującym można zgłosić  jego obecność w biurze obsługi klienta na parterze budynku i skorzystać z pomocy wyznaczonego pracownika.
  3. Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany przez uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenia psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Wymagane jest okazanie  zaświadczenia dotyczącego wykonanych szczepień weterynaryjnych.
  4. Osoba ze szczególnymi potrzebami nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu  kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
  5. Właściciel odpowiada za swojego psa i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie urzędu.
  6. Po zakończeniu wizyty jeżeli będzie taka potrzeba, osobie ze szczególnymi potrzebami wraz z psem asystującym, pracownik Urzędu Gminy Przemęt  pomoże wyjść z budynku.