• Sprawozdania finansowe za 2020 rok – Gmina Przemęt

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok

Bilans za 2020 rok – Gmina Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2020 rok – Gmina Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok – Gmina Przemęt

Informacja dodatkowa za 2020 rok –  Gmina Przemęt

  • Sprawozdania finansowe za 2020 rok – Urząd Gminy Przemęt

Bilans za 2020 rok – Urząd Gminy Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2020 rok – Urząd Gminy Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok – Urząd Gminy Przemęt

Informacja dodatkowa za 2020 rok – Urząd Gminy Przemęt

  • Sprawozdania finansowe za 2019 rok – Gmina Przemęt

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok 

Bilans za 2019 rok – Gmina Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2019 rok – Gmina Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok – Gmina Przemęt

Informacja dodatkowa za 2019 rok – Gmina Przemęt

  • Sprawozdania finansowe za 2019 rok – Urząd Gminy Przemęt

Bilans za 2019 rok – Urząd Gminy Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2019 rok – Urząd Gminy Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok – Urząd Gminy Przemęt

Informacja dodatkowa za 2019 rok – Urząd Gminy Przemęt

  • Sprawozdania finansowe za 2018 rok – Gmina Przemęt

Bilans za 2018 rok – Gmina Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2018 rok – Gmina Przemęt

Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 rok – Gmina Przemęt

Informacja dodatkowa za 2018 rok – Gmina Przemęt

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  • Sprawozdania finansowe za 2018 rok – Urząd Gminy Przemęt

Bilans za 2018 rok – Urząd Gminy Przemęt

Rachunek zysków i strat za 2018 rok – Urząd Gminy Przemęt

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok – Urząd Gminy Przemęt

Informacja dodatkowa za 2018 rok – Urząd Gminy Przemęt