Żłobki publiczne

Nazwa żłobka adres telefon kontaktowy  dyrektor 
Żłobek Gminny w Błotnicy Błotnica ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt 691 029 295 Aneta Seidel

Przedszkola publiczne

Nazwa przedszkola adres telefon kontaktowy dyrektor
Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu ul. Akacjowa 4, 64-234 Przemęt 655498169 Edyta Kaczmarek
Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi ul. Przemęcka 22, 64-234 Przemęt 655490123 Alina Piotrowska
Przedszkole Samorządowe w Przemęcie ul. Jagiellońska 2, 64-234 Przemęt 655496089 Elżbieta Grygiel – Tórz
Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach  ul. Wolsztyńska 10, 64-234 Przemęt 655490088 Barbara Matysiak
Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze – przedszkole wchodzi w skład – Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze ul. Cysterska 9, 64-234 Przemęt 655499020 Dagmara Nowak
Przedszkole Samorządowe w Siekowie  – przedszkole wchodzi w skład  – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kluczewie ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt 655498115 Małgorzata Kicińska

 

Szkoły publiczne

Nazwa szkoły adres telefon kontaktowy  dyrektor 
Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu  ul. Kasztanowa 8, 64-234 Przemęt 655498121 Bartłomiej Górny
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach ul. Szkolna 7, 64-234 Przemęt 655490023 Małgorzata Zielińska
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kluczewie – w skład Zespołu wchodzi:
1. Szkoła Podstawowa w Kluczewie
2. Przedszkole Samorządowe w Siekowie
ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt 655498115 Małgorzata Kicińska
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze –  w skład Zespołu wchodzi:
1. Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kaszczorze
2. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
ul. Cysterska 9, 64-234 Przemęt 655499020 Dagmara Nowak
Zespół Szkół w Przemęcie – w skład Zespołu wchodzi:
1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie2. Technikum Ekonomiczne w Przemęcie3. Branżowa Szkoła I stopnia w Przemęcie
ul. Szkolna 1, 64-234 Przemęt,

 

siedziba szkół ponadpodstawowych
ul. Powst. Wlkp. 1, 64-234 Przemęt

655496004

 

655496010

Katarzyna Wiśniewska

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 655497166 Barbara Ścigała
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie

Autorski Program Działania I Rozwoju GCKiB na lata 2020-2023

ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt 656193345 Agnieszka Kędziora