W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć, likwidować i reorganizować jednostki organizacyjne oraz wyposaża je w majątek. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy określają regulaminy organizacyjne oraz statuty.

Jednostki organizacyjne gminy nie posiadają osobowości prawnej. Kierownicy tych jednostek działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta, które upoważnia ich do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności jednostki.

Żłobki publiczne

Nazwa żłobka adres telefon kontaktowy  dyrektor 
Żłobek Gminny w Błotnicy Błotnica ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt
785 740 505
Aneta Seidel

Przedszkola publiczne

Nazwa przedszkola adres telefon kontaktowy dyrektor
Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu ul. Akacjowa 4, 64-234 Przemęt 655498169 Edyta Kaczmarek
Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi ul. Przemęcka 22, 64-234 Przemęt 655490123 Alina Piotrowska
Przedszkole Samorządowe w Przemęcie ul. Jagiellońska 2, 64-234 Przemęt 655496089 Elżbieta Grygiel – Tórz
Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach  ul. Wolsztyńska 10, 64-234 Przemęt 655490088 Barbara Matysiak
Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze – przedszkole wchodzi w skład – Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze ul. Cysterska 9, 64-234 Przemęt 655499020 Dagmara Nowak
Przedszkole Samorządowe w Siekowie  – przedszkole wchodzi w skład  – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kluczewie ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt 655498115 Małgorzata Kicińska

 

Szkoły publiczne

Nazwa szkoły adres telefon kontaktowy  dyrektor 
Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu  ul. Kasztanowa 8, 64-234 Przemęt 655498121 Bartłomiej Górny
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach ul. Szkolna 7, 64-234 Przemęt 655490023 Małgorzata Zielińska
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kluczewie – w skład Zespołu wchodzi:
1. Szkoła Podstawowa w Kluczewie
2. Przedszkole Samorządowe w Siekowie
ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt 655498115 Małgorzata Kicińska
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze –  w skład Zespołu wchodzi:
1. Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kaszczorze
2. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
ul. Cysterska 9, 64-234 Przemęt 655499020 Dagmara Nowak
Zespół Szkół w Przemęcie – w skład Zespołu wchodzi:
1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie2. Technikum Ekonomiczne w Przemęcie3. Branżowa Szkoła I stopnia w Przemęcie
ul. Szkolna 1, 64-234 Przemęt,

 

siedziba szkół ponadpodstawowych
ul. Powst. Wlkp. 1, 64-234 Przemęt

655496004

 

655496010

Katarzyna Wiśniewska

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 655497166 Barbara Ścigała
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt 656193345 Szymon Piechowiak