Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Przemęt jest Pani Liwia Sterna.

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
  • telefonicznie: 65 615 69 66
  • elektronicznie na adres e-mail: [email protected]