Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Przemęcie danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Przemęt. Adres Urzędu Gminy w Przemęcie: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel. 65 549 60 71

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Stanisław Rozwadowski, iod@przemet.pl tel. 728 706 901

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Piotr Leśniewicz, tel. 667 941 610