Wersja archiwalna dostępna jest pod adresem

https://archiwumbip.przemet.com/bip/petycje/petycje-skladane-do-wojta-gminy-przemet.html