Zaproszenie do komisji konkursowej

ZAPROSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ – 2022 ROK

ZAPROSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ – 2023 ROK

ZAPROSZENIE DO KOMISJI KONKURSOWEJ – 2024 ROK

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2020 ROKU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2021 ROKU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2022 ROKU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2023 ROKU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2024 ROKU

 

Wersja archiwalna:

Ogłoszenie o konkursie: https://archiwumbip.przemet.com/bip/organizacje/ogloszenie-o-konkursie.html

Wyniki Konkursu ofert https://archiwumbip.przemet.com/bip/organizacje/wyniki-konkursu.html