GMINA PRZEMĘT

Siedziba: województwie WIELKOPOLSKIE, powiat WOLSZTYŃSKI, gmina PRZEMĘT

Adres: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Numer identyfikacyjny REGON: 411050793

Numer identyfikacji podatkowej: 923-16-51-446

Szczególna forma prawna: 03 WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE

Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj prowadzonej działalności:

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚĆI PUBLICZNEJ

 

URZĄD GMINY PRZEMĘT

Siedziba: województwie WIELKOPOLSKIE, powiat WOLSZTYŃSKI, gmina PRZEMĘT

Adres: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Numer identyfikacyjny REGON: 000654865

Numer identyfikacji podatkowej: 698-10-46-423

Szczególna forma prawna: 29 GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj prowadzonej działalności:

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚĆI PUBLICZNEJ

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2004) 7511Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚĆI PUBLICZNEJ