Sprawozdania za 2024 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2024 r.

Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2024 r.

Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2024 r.

Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2024 r.

Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2024 r.

 

Sprawozdania za 2023 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za 2023 rok

Sprawozdanie Rb-27S za 2023 rok

Sprawozdanie Rb-28S za 2023 rok

Sprawozdanie Rb-ST za 2023 rok

Sprawozdanie Rb-PDP za 2023 rok

Sprawozdanie Rb-N za 2023 rok

Sprawozdanie Rb-Z za 2023 rok

Sprawozdanie Rb-UZ za 2023 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2023 r.

Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2023 r.

Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2023 r.

Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2023 r.

Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2023 r.

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2023 r.

Sprawozdanie Rb 27s za II kwartał 2023 r.

Sprawozdanie Rb 28S za II kwartał 2023 r.

Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2023 r. 

Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2023 r.

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2023 rok

Sprawozdanie Rb 27S za I kwartał 2023 rok

Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2023 rok

Sprawozdanie Rb N za I kwartał 2023 rok

Sprawozdanie Rb Z za I kwartał 2023 rok

 

Sprawozdania za 2022 rok

Sprawozdanie RB-NDS za 2022 rok

Sprawozdanie Rb 27 S za 2022 rok

Sprawozdanie Rb 28 S za 2022 rok

Sprawozdanie Rb N za 2022 rok

Sprawozdanie Rb-Z za 2022 rok

Sprawozdanie Rb-UZ za 2022 rok

Sprawozdanie Rb-ST za 2022 rok

Sprawozdanie Rb-PDP za 2022 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb 28s za III kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb Z za III kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb NDS za I kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb 27s za I kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb 28S za I kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb N za I kwartał 2022 r.

Sprawozdanie Rb Z za I kwartał 2022 r.

 

Sprawozdania za 2021 rok

Sprawozdanie Rb-27S za 2021 rok

Sprawozdanie Rb 28S za 2021 rok

Sprawozdanie Rb NDS za 2021 rok

Sprawozdanie Rb PDP za 2021 rok

Sprawozdanie Rb ST za 2021 rok

Sprawozdanie Rb-N za 2021 rok

Sprawozdanie Rb Z za 2021 rok

Sprawozdanie Rb UZ za 2021 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2021 r.

Sprawozdanie RB-27S za II kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb NDS za I kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb 27S za I kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb 28S za I kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb N za I kwartał 2021 r.

Sprawozdanie Rb Z za I kwartał 2021 r.

 

Sprawozdania za 2020 rok

Sprawozdanie Rb 27 S za 2020 rok

Sprawozdanie Rb 28S za 2020 rok

Sprawozdanie Rb NDS za 2020 rok

Sprawozdanie Rb PDP za 2020 rok

Sprawozdanie Rb ST za 2020 rok

Sprawozdanie Rb N za 2020 rok

Sprawozdanie Rb Z za 2020 rok

Sprawozdanie Rb UZ za 2020 rok

Sprawozdanie Rb NDS za III kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb 27S za III kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb N za III kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb Z za III kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb NDS za II kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb 27S za II kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb 28S za II kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb N za II kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb Z za II kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb NDS za I kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb 27S za I kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb 28S za I kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb N za I kwartał 2020 r.

Sprawozdanie Rb Z za I kwartał 2020 r.

 

Sprawozdania za 2019 rok

Sprawozdanie Rb 27S za 2019 rok

Sprawozdanie Rb 28S za 2019 rok

Sprawozdanie Rb N za 2019 rok

Sprawozdania Rb Z za 2019 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za 2019 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2019 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2019 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2019 rok

Sprawozdania archiwalne dostępne pod adresem https://archiwumbip.przemet.com/bip/finanse-gminy/sprawozdania.html