ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Lp. Nazwa Adres
1. Harcerski Klub Sportowy Azymut Mochy Mochy ul. Różana 4, 64-234 Przemęt
2. Szkolny Klub Sportowy Helios Bucz Bucz ul. Kasztanowa 8, 64-234 Przemęt
3. Uczniowski Klub Sportowy Rywal Klon Mochy Mochy ul. Hubowa 1, 64-234 Przemęt
4. Uczniowski Klub Sportowy Sokół Kaszczor Kaszczor ul. Sportowa 2, 64-234 Przemęt
5. Uczniowski Klub Sportowy Konwalia Radomierz Radomierz, ul. Słoneczna 8, 64-234 Przemęt
6. Ludowy Zespół Sportowy Solec Solec ul. Nowa 7, 64-234 Przemęt
7. Uczniowski Klub Sportowy Sporting Przemęt ul. Piaskowa 7, 64-234 Przemęt
8. Ludowy Zespół Sportowy Start Starkowo Starkowo 22a, 64-234 Przemęt
9. Ludowy Zespół Sportowy Solec Nowy Solec Nowy 19, 64-234 Przemęt
10. Uczniowski Klub Sportowy Olimp Biskupice Biskupice 14, 64-234 Przemęt
11. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Victoria Bucz Bucz ul. Słoneczna 25, 64-234 Przemęt
12. Uczniowski Klub Sportowy Gambit Bucz Bucz ul. Kasztanowa 8, 64-234 Przemęt
13. Uczniowski Klub Sportowy Pohl Judo Przemęt ul. Szkolna 1, 64-234 Przemęt
14. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Agro Kluczewo Kluczewo ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt
15. Uczniowski Klub Sportowy Krokus Wieleń Wieleń Pl. Pielgrzymów 9, 64-234 Przemęt
16. Klub Sportowy „Relaks” w Błotnicy Błotnica ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt
17. Klub Sportowy Przemęt Team Starkowo 90, 64-234 Przemęt
18. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Mochach Gmina Przemęt Mochy ul. Powstańców Wlkp. 38, 64-234 Przemęt
19. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Kaszczor Kaszczor ul. Cysterska 13, 64-234 Przemęt
20. Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele Szkoły” Starkowo 94, 64-234 Przemęt
21. Stowarzyszenie „Ośrodek Wypoczynkowy Leśny Raj” Starkowo dz. leśna 249, 64-234 Przemęt
22. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” ul. Powstańców Wlkp. 1, 64-234 Przemęt
23. Stowarzyszenie Przyjaciół Moch Mochy ul. Wolsztyńska 6/5, 64-234 Przemęt
24. Przemęckie Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” ul. Jagiellońska 8/3, 64-234 Przemęt
25. Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Cystersów Na Ziemi Kaszczorskiej Wieleńskiej i Osłonińskiej „RAZEM” Kaszczor ul. Cysterska 13 64-234 Przemęt
26. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radomierzu Radomierz ul. Słoneczna 8 64-234 Przemęt
27. „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo” Perkowo ul. Wolsztyńska 9 64-234 Przemęt
28. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Osłonin Osłonin ul. Lipowa 5, 64-234 Przemęt
29. Stowarzyszenie “Miłośników Przemęckiego Parku Krajobrazowego” Wieleń ul. Wypoczynkowa 4, 64-234 Przemęt
30. Fundacja Pomoc Ma Moc Nowa Wieś ul. Leśna 4, 64-234 Przemęt
31. Fundacja Rotundy Ekspozycyjnej  – Pan Tadeusz Górsko 31, 64-234 Przemęt
32. Fundacja Concordia Kaszczor ul. Słoneczna 11, 64-234 Przemęt
33. Fundacja Tratwa Wieleń ul. Pielgrzymów 9, 64-234 Przemęt


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Lp. Nazwa Adres
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Barchlinie Barchlin ul. Szkolna 7, 64-234 Przemęt
2. Ochotnicza Straż Pożarna  w Błotnicy Błotnica ul. Wiejska 11, 64-234 Przemęt
3. Ochotnicza Straż Pożarna  w Buczu Bucz ul. Kasztanowa 25, 64-234 Przemęt
4. Ochotnicza Straż Pożarna  w Górsku Górsko 7, 64-234 Przemęt
5. Ochotnicza Straż Pożarna  w Kaszczorze Kaszczor ul. Cysterska 13, 64-234 Przemęt
6. Ochotnicza Straż Pożarna  w Kluczewie Kluczewo ul. Szkolna 6, 64-234 Przemęt
7. Ochotnicza Straż Pożarna  w Mochach Mochy ul. Szkolna 4, 64-234 Przemęt
8. Ochotnicza Straż Pożarna  w Nowej Wsi Nowa Wieś ul. Przemęcka 2, 64-234 Przemęt
9. Ochotnicza Straż Pożarna  w  Osłoninie Osłonin ul. Lipowa 5, 64-234 Przemęt
10. Ochotnicza Straż Pożarna  w Perkowie Perkowo ul. Wolsztyńska 9, 64-234 Przemęt
11. Ochotnicza Straż Pożarna  w Poświętnie Poświętno 2, 64-234 Przemęt
12. Ochotnicza Straż Pożarna  w Przemęcie Przemęt ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt
13. Ochotnicza Straż Pożarna  w Radomierzu Radomierz ul. Słoneczna 10, 64-234 Przemęt
14. Ochotnicza Straż Pożarna  w Sączkowie Sączkowo 27, 64-234 Przemęt
15. Ochotnicza Straż Pożarna  w Siekowie Siekowo 12, 64-234 Przemęt
16. Ochotnicza Straż Pożarna  w Siekówku Siekówko 26A, 64-234 Przemęt
17. Ochotnicza Straż Pożarna  w Solcu Solec ul. Szkolna 2, 64-234 Przemęt
18. Ochotnicza Straż Pożarna  w Starkowie Starkowo 91, 64-234 Przemęt

Opracowano na podstawie:

Krajowego Rejestru Sądowego https://ekrs.ms.gov.pl/

Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych http://www.powiatwolsztyn.pl/

Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej http://www.powiatwolsztyn.pl/

Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych http://www.powiatwolsztyn.pl/