Dostęp alternatywny

Ze względów technicznych Urząd Gminy Przemęt nie jest w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art.6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zapewnia takiej osobie dostęp alternatywny w postaci zapewnienia wsparcia innej osoby lub podejście pracownika do wskazanego pomieszczenia. Zapewniony jest także kontakt telefoniczny, korespondencyjny oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Urząd Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
Tel.: 65 615 69 66
e-mail: urzad@przemet.pl
Strona internetowa: https://przemet.pl 
Elektroniczna skrzynka podawcza:
adres skrytki na platformie ePUAP:
/ugprzemet/skrytkaESP


Koordynator ds. dostępności Urzędu Gminy Przemęt

Lidia Jakubowska

Kontakt:

Urząd Gminy Przemęt, pok.15
Tel. (65) 615 69 66
e-mail: dostepnosc@przemet.pl

Deklaracja dostępności