Lp. SOŁECTWO IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA TELEFON ADRES EMAIL
1. Barchlin Jerzy Klecha 721 396 512 soltys.barchlin@przemet.pl
2. Biskupice Sylwia Józefczak 697 025 689 soltys.biskupice@przemet.pl
3. Błotnica Marlena Samol 669 071 265 soltys.blotnica@przemet.pl
4. Borek Magdalena Michałowska 691 336 162 soltys.borek@przemet.pl
5. Bucz Bartosz Frydryszak 693 317 897 soltys.bucz@przemet.pl
6. Górsko Andrzej Wojciechowski 721 296 531 soltys.gorsko@przemet.pl
7. Kaszczor Beata Binkowska 604 269 285 soltys.kaszczor@przemet.pl
8. Kluczewo Jolanta Skoracka 697 720 058 soltys.kluczewo@przemet.pl
9. Mochy Bogusław Tomiak 698 865 287 soltys.mochy@przemet.pl
10. Nowa Wieś Mariusz Michalewicz 697 811 110 soltys.nowawies@przemet.pl
11. Olejnica Stanisław Firlej 516 190 815 soltys.olejnica@przemet.pl
12. Osłonin Jadwiga Nowak 691 056 555 soltys.oslonin@przemet.pl
13. Perkowo Szymon Wojciechowski 691 233 393 soltys.perkowo@przemet.pl
14. Popowo Stare Jan Haremza 65 549 85 80 soltys.popowostare@przemet.pl
15. Poświętno Tomasz Szwarc 693 121 126 soltys.poswietno@przemet.pl
16. Przemęt Jacek Piotrowski 721 288 576 soltys.przemet@przemet.pl
17. Radomierz Mirosław Bernacki 693 165 705 soltys.radomierz@przemet.pl
18. Sączkowo Czesław Siuda 65 549 82 48 soltys.saczkowo@przemet.pl
19. Siekowo Daniel Gajska 691 935 758 soltys.siekowo@przemet.pl
20. Siekówko Tadeusz Ligma 603 532 652 soltys.siekowko@przemet.pl
21. Sokołowice Kazimierz Cichoszewski 65 549 84 80 soltys.sokolowice@przemet.pl
22. Solec Arkadiusz Kaczmarek 65 549 02 25

695 490 225

soltys.solec@przemet.pl
23. Solec Nowy Longina Bednarczyk 665 790 376 soltys.solecnowy@przemet.pl
24. Starkowo Adam Czapczynski 606 342 608 soltys.starkowo@przemet.pl
25. Wieleń Monika Maćkowiak 782 978 621 soltys.wielen@przemet.pl