SO.5535.02.2022

    Przemęt, dnia 07 listopada 2022 roku.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2236) informuję o przystąpieniu Gminy Przemęt do zakupu tego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

 

Wójt Gminy

(-) Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Leszek Anglart,

pokój nr 5, tel. 65 615 69 68