KONTROLE  PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGŁYCH – 1711

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty w jednostkach im podległych w  2022 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI
TERMIN KONTROLI
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych)