Podinspektor

Wydział Podatkowy

Do obowiązków należy:

 1. Przygotowywanie zaświadczeń w oparciu o posiadane ewidencje, rejestry bądź inne materiały prowadzone na zajmowanym stanowisku.
 2. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Prowadzeniu spraw związanych z wymiarem podatków dla następujących miejscowości: Barchlin, Biskupice, Błotnica, Borek, Bucz, Górsko, Przemęt, a w szczególności:
  • rejestrów wymiarowych;
  • decyzji wymiarowych i zmieniających wymiar;
  • ulg inwestycyjnych oraz zwolnień i ulg z tytułu nabycia gruntów;
  • zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców;
  • rejestru przypisów i odpisów;
  • nanoszenie zmian z Ewidencji Gruntów i Budynków;
  • przyjmowanie deklaracji i informacji podatkowych
  • odwołania i zażalenia,
 4. Prowadzenie dokumentacji wymiarowej podatków, ulg i zwolnień.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących podatków lokalnych a w szczególności:
  • analiza i kontrola wstępna informacji podatkowych,
  • przygotowanie i przeprowadzanie kontroli podatkowych,
  • przyjmowanie deklaracji i informacji podatkowych,
  • aktualizowanie stanu posiadania gospodarstw rolnych wymiarowych nieruchomości na podstawie zmian wymiarowych ze Starostwa Powiatowego,
 6. Prowadzenie spraw związanych z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a w szczególności:
  • przyjmowanie wniosków,
  • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania zwrotu podatku akcyzowego,
  • przygotowanie list wypłat,
  • sporządzanie wniosków, rozliczeń i sprawozdań do Wojewody Wielkopolskiego.
 7. Rejestry i ewidencje:
  • ewidencja podatkowa nieruchomości
  • rejestr wydanych zaświadczeń.
 8. Przyjmowanie deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych od podatników oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny od osób prawnych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem przez Gminę spadku na podstawie informacji przekazywanych przez banki i skoki o uśpionych rachunkach.