Inspektor

Wydział Finansów i Budżetu

Do obowiązków należy:

1.      Przygotowywanie zaświadczeń w oparciu o posiadane ewidencje, rejestry bądź inne materiały prowadzone na zajmowanych stanowisku.

2.      Księgowanie dowodów księgowych w koszty i zobowiązania.

3.      Sprawdzanie wpływających dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym.

4.      Przygotowywanie list wypłat i przelewów diet radnych i sołtysów oraz rozliczanie delegacji.

5.      Przekazywanie wpływających faktur i innych dokumentów finansowych osobom merytorycznym w celu ich potwierdzenia i sprawdzenia.

6.      Przygotowywanie i przekazywanie przelewów bankowych z konta podstawowego oraz poszczególnych subkont Gminy Przemęt.

7.      Rozliczanie i weryfikacja sald poszczególnych kontrahentów.

8.      Rozliczanie i uzgadnianie kont księgowych.

9.      Prowadzenie zestawienia dochodów i wydatków dla poszczególnych sołectw.

10.   Obsługa programu bankowości elektronicznej.

11.  Przygotowywanie odpowiedzi do komorników na zajęcie wierzytelności kontrahentów.

12. Uzupełnianie i monitorowanie rejestru i teczki umów o symbolu FN.032….

13. Nadzów  nad dokumentami przekazywanymi do archiwum z księgowości oraz przygotowywanie protokołów przekazania akt do archiwum.