Główny Specjalista

Wydział Rozwoju Gminy

Do obowiązków należy:

 1. Analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków krajowych i z Unii Europejskiej celem dofinansowania prowadzonych przez Gminę przedsięwzięć.
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań. Archiwizowanie wytworzonych dokumentów zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Gminy Instrukcją Kancelaryjną oraz z wytycznymi do realizowanych projektów.
 3. Udział w pracach komisji przetargowej.
 4. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, a w szczególności:
  • prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych , w tym m.in. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania dokumentów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych;
  • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania procedur o zamówienie publiczne w Urzędzie.
 5. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z oświetleniem ulicznym, w tym m.in.:
 • bieżące utrzymanie istniejącego oświetlenia (konserwacja, przeglądy, naprawy, zgłaszanie awarii itp.),
 • planowanie i realizacja nowego oświetlenia na terenie gminy,
 • sprawdzanie faktur za energię elektryczną, dystrybucję energii oraz za inne czynności związane z oświetleniem ulicznym,
 • sprawdzanie umów oraz weryfikacja stawek za naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego.