Obrady rozpoczęto 2019-02-18 o godz. 14:02:56, a zakończono o godz. 17:02:31 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. (14:02:00)

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:10:00)

Głosowanie nad porządkiem obrad. (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kiciński, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk

3. Wręczenie nagród laureatom XI GMINNEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI HISTORII I TRADYCJI REGIONU pt. „Osiem wieków Ziemi Przemęckiej – bliżej historii, kultury i przyrody”. (14:16:00)

4. Podziękowania dla Sołtysów za pracę w kadencji 2015-2019. (14:36:00)

5. Przyjęcie protokołu z czwartej i piątej sesji. (15:06:00)

Głosowanie nad przyjęciem protokołów. (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak

6. Interpelacje radnych. (15:07:00)

7. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. (15:22:00)

8. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. (15:26:00)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. (16:03:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kiciński, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Jerzy Dominiak

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt za 2018r. (16:05:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok. (16:09:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 -2023. (16:12:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (16:13:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski

Głosowanie drugie. (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna LESZNO – REGION”. (16:19:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Przemęt w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
w Poznaniu. (16:21:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski

16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Przemęt nieruchomości położonej w obrębie Wieleń. (16:22:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. (16:25:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Justyna Klecha

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2,214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko. (16:26:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Gracjan Kiciński, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemęt. (16:29:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo. (16:30:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały (16:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika. (16:31:00)

Głosowanie (16:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński

22. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. (16:33:00)

23. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań. (16:33:00)

24. Wolne głosy, wnioski i informacje. (16:34:00)

25. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. (17:02:00)

26. Zamknięcie obrad. (17:02:00)

Zakończono sesję (17:02:31)