OP.432.1.2019

Przemęt, dnia 25 lutego 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Projekt uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2019 roku

 

Na podstawie art. 37 ust 10 i ust 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125) podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2019 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w terminie do 18.03.2019 roku w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8 – biuro nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, lub w formie elektronicznej na adres: urzad@przemet.pl

Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały.