Termin: 04.03.2019, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z szóstej sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przemęt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przemęt.
 9. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.