Obrady rozpoczęto 2018-12-17 o godz. 14:13:56, a zakończono o godz. 14:41:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. (14:13:00)

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:14:00)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. (14:15:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 rok. (14:18:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2018 rok. (14:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kiciński, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Hanna Dobijata

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023. (14:30:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023. (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

6. Zamknięcie obrad. (14:41:00)

Zakończono sesję (14:41:45)