Obrady rozpoczęto 2019-01-25 o godz. 14:12:17, a zakończono o godz. 14:28:21 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. (14:12:00)

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:15:00)

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok. (14:17:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 r. (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (14:23:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (14:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Gracjan Kiciński, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów przyjmowania kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (14:25:00)

Głosowanie na uchwałą w sprawie określenia kryteriów przyjmowania kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski

6. Zamknięcie obrad. (14:28:00)

Zakończono sesję (14:28:21)