Obrady rozpoczęto 2019-03-28 o godz. 14:05:37, a zakończono o godz. 15:53:02 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. (14:05:00)

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:10:00)

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji. (14:11:00)

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji. (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Gracjan Kiciński, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak

Głosowanie 2 (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski

Nastąpiła zmiana quorum (14:13:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tomasz Maciejewski

Głosowanie3 (14:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata

4. Interpelacje radnych. (14:14:00)

5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. (14:16:00)

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. (14:21:00)

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok. (14:40:00)

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok łącznie z autopoprawkami. (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023. (14:52:00)

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023 łącznie z autopoprawkami. (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stefan Napierała

Głosowanie 2 (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Gracjan Kiciński, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (14:57:00)

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Gracjan Kiciński, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Osłonin. (15:01:00)

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Osłonin. (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. (15:21:00)

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, a także określenia granic ich odwodów. (15:24:00)

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, a także określenia granic ich odwodów. (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze. (15:28:00)

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze. (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kiciński, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – plaży gminnej. (15:30:00)

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – plaży gminnej. (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Gracjan Kiciński, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz. (15:32:00)

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz. (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz. (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (15:34:00)

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski

17. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Boszkowo i Charbielin na rzecz Gminy Włoszakowice. (15:36:00)

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Boszkowo i Charbielin na rzecz Gminy Włoszakowice. (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2019 roku”. (15:40:00)

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2019 roku”. (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk

19. Wolne głosy, wnioski i informacje. (15:41:00)

20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. (15:44:00)

21. Zamknięcie obrad. (15:52:00)

Zakończono sesję (15:53:02)