Wójt Gminy Przemęt działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży