1710        KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2019 ROKU
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI PZ.5580.21.7.2017 r.
TERMIN KONTROLI 29.01.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w sali wiejskiej w Mochach
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 29.01.2019 r. został zarejestrowany pod numerem OP.1710.1.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy

stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19 )

ZALECENIA POKONTROLNE ————————–
 
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI PZ.5580.03.9.2017 r.
TERMIN KONTROLI 29.01.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w sali wiejskiej w Solec
PROTOKÓŁ KONTROLI ————————–
ZALECENIA POKONTROLNE ———————————-
 
3. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Zawiadomienie nr PINB.47.30.2019.KM z dnia 22.01.2019 r.
TERMIN KONTROLI 13.02.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Użytkowanie budynku biblioteki przy  ul. Wolsztyńskiej 6 w miejscowości Mochy  (działka 401/7)
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli  z dnia 13.02.2019 r. został zarejestrowany pod numerem OP.1710.3.2019 jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19 )
ZALECENIA POKONTROLNE ———————–
 
4. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ———————
TERMIN KONTROLI ————————
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Upomnienie z dnia 30.01.2019 r. wynikające z decyzji PZ.5580.03.6.2017 z dnia 07 kwietnia 2017 r. za niewykonanie obowiązków awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.
PROTOKÓŁ KONTROLI ——————————
ZALECENIA POKONTROLNE —————————
 
5. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ———————————
TERMIN KONTROLI 12.02.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola problemowa oceniająca spełnienie warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów zapobiegające zachorowaniu na grypę w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań w województwie wielkopolskim.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli Nr ON.HD.4420.14.2019 z dnia 12.02.2019 r., został zarejestrowany pod numerem OP.1710.5.2019, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19 )
ZALECENIA POKONTROLNE ————————-
 
6. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Zawiadomienie PINB w Wolsztynie z dnia 15.01.2019 r.
TERMIN KONTROLI 7.02.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola użytkowanego budynku – szkoły w miejscowości Bucz
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli z dnia 15.02.2019 r., został zarejestrowany pod numerem OP.1710.6.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19 )
ZALECENIA POKONTROLNE ————————–
 
7. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————–
TERMIN KONTROLI 17.05.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną: stanu technicznego budynku, mikroklimatu pomieszczeń, stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć, dostosowywania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, dożywiania dzieci, systemu pierwszej pomocy, terenu wokół budynków, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r., o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przedszkole Samorządowe w Przemęcie.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli Nr ON.HD.441.9.2019
z dnia 17.05.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1710.1.2019 i jest do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
ZALECENIA POKONTROLNE ———————-
 
8. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ———————————–
TERMIN KONTROLI 24.05.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie oceny obciążenia uczniów tornistrami.

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Kluczewie

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli Nr ON.HD.4421.5.2.2019
z dnia 24.05.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1710.2.2019 i jest do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
ZALECENIA POKONTROLNE ——————————–
 
9. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ——————————
TERMIN KONTROLI 24.05.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie oceny obciążenia uczniów tornistrami. Szkoła Podstawowa
w Przemęcie
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli Nr ON.HD.4421.4.1.2019
z dnia 24.05.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1710.3.2019 i jest do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
ZALECENIA POKONTROLNE ——————————
 
10. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ———————-
TERMIN KONTROLI 24.05.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku,

– mikroklimatu pomieszczeń,

– stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć

– dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,

– dożywiania dzieci,

– systemu pierwszej pomoc,

– terenu wokół budynku,

– przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada  1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.)

Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli Nr ON.HD.441.6.2019
z dnia 24.05.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1710.4.2019 i jest do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
ZALECENIA POKONTROLNE ——————————————–
 
11. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ————————-
TERMIN KONTROLI 24.05.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku,

– mikroklimatu pomieszczeń,

– stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć

– dożywiania dzieci,

– systemu pierwszej pomoc,

– terenu wokół budynku,

– przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada  1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie,

Przedszkole w Siekowie

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli Nr ON.HD.4421.5.1.2019
z dnia 24.05.2019 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1710.5.2019 i jest do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
ZALECENIA POKONTROLNE ———————————————
12. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ———————–
TERMIN KONTROLI 7.06.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku,

-mikroklimatu pomieszczeń,

– stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć

-dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,

– dożywiania dzieci,

– systemu pierwszej pomocy,

– terenu wokół  budynków,

– przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.

Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli nr ON.HD.441.2.2019  z dnia 7.06.2019 r. został zarejestrowanym pod numerem KZ.1710.6.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
ZALECENIA POKONTROLNE ———————————————————
 
13. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————-
TERMIN KONTROLI 11.06.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola  w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego 6 przystanków PKS na terenie Gminy Przemęt
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli Nr ON.HK.4251.150-155.2018 został zarejestrowany pod numerem KZ.1710.7.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
ZALECENIA POKONTROLNE ——————————–
 
14. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr PZ.5564.100.1.2019 z dnia 16.10.2019 r.
TERMIN KONTROLI 22.10.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI
  1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
  2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.
  3. Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
  4. Rozpoznawanie możliwości  i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
  5. Rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń.
  6. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancję kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Buczu.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 22.10.2019 r., Nr sprawy PZ.5564.100.2.2019, został zarejestrowany pod nr KZ.1710.8.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
ZALECENIA POKONTROLNE ————————————————–
15. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  Nr ON.NS.454.101.2019 z dnia 22.10.2019 r.
TERMIN KONTROLI 21.10.2019 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Odbiór obiektu w zakresie spełnienia wymagań higieniczno –sanitarnych:

”Przebudowa budynku szkoły z wydzieleniem dwóch oddziałów, Bucz”

PROTOKÓŁ KONTROLI Opinia Sanitarna nr ON.NS.454.101.2019 z dnia 21.10.2019 r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 21.10.2019 r., Nr sprawy ON.NS.454.101.2019, został zarejestrowany pod nr KZ.1710.9.2019 i jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)

ZALECENIA POKONTROLNE ————————————————–