1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji (14:16:00)

Obrady rozpoczęto 2019-04-25 o godz. 14:16:20, a zakończono o godz. 16:39:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:16:00)

Głosowanie nad zmianą porządku obrad. (14:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Gracjan Kiciński, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji. (14:19:00)

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VIII sesji. (14:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha

4. Interpelacje radnych. (14:20:00)

5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. (14:24:00)

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. (14:28:00)

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok. (15:16:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok łącznie z autopoprawkami. (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023. (15:25:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023 łącznie z autopoprawkami. (15:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Ireneusz Wolniczak

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt. (15:29:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt. (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Gracjan Kiciński, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak

10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt. (15:31:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt. (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Gracjan Kiciński, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasady korzystania z kąpieliska Gminy Przemęt w Osłoninie. (15:32:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zasady korzystania z kąpieliska Gminy Przemęt w Osłoninie. (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak

12. Podjecie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2019 roku. (15:33:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2019 roku. (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej “Konwalia” (15:35:00)

Głosowanie w sprawie (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Gracjan Kiciński, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Gminy Przemęt w Spółdzielni Socjalnej “Konwalia” (15:38:00)

Głosowanie w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Gminy Przemęt w Spółdzielni Socjalnej “Konwalia” (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kiciński, Elżbieta Wita, Szymon Wojciechowski

15. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 Gminy Przemęt. (15:39:00)

16. Wolne głosy, wnioski i informacje. (15:46:00)

17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. (16:37:00)

18. Zamknięcie obrad. (16:39:00)

Zakończono sesję (16:39:52)