152. PETYCJE SKŁADANE DO WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

 

1.        

Nr petycji : OR.152.1.2019
Data wypływu : 11.04.2019
Przedmiot petycji : Prośba o udostępnienie pracownikom załączonego do petycji wykazu przepisów, które należy znowelizować i problemów, które należy prawnie uregulować.
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję : Adwokat Renata Sutor
Sposób załatwienia: Odpowiedź OR.152.1.2019
 

 

2.        

Nr petycji :  OR.152.3.2019
Data wypływu : 28.05.2019
Przedmiot petycji : Petycja o zebranie ofert rynkowych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję : Osoba Prawna Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Sposób załatwienia: Odpowiedź OR.152.3.2019
3. Nr petycji : OR.152.4.2019
Data wpływu : 24.07.2019
Przedmiot petycji : Petycja o opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję : Osoba Prawna Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Sposób załatwienia : Odpowiedź OR.152.4.2019
4. Nr petycji: OR.152.5.2019
Data wpływu: 14.10.2019 r.
Przedmiot petycji: Petycja w sprawie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Sposób załatwienia: Odpowiedź OR.152.5.20195.

Nr petycji: OR.152.6.2019
Data wpływu: 24.10.2019 r.
Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przekazania pisma wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic wiejskich
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych osobowych w BIP
Sposób załatwienia: Odpowiedź OR.152.6.2019


6.Nr petycji: OR.152.7.2019
Data wpływu: 10.12.2019 R.
Przedmiot petycji: Petycja w sprawie: budowy ulicy Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych osobowych w BIP
Sposób załatwienia: Odpowiedź OR.152.7.2019