OR.120.23.2019                                                                                                                                                                                                                                                              Przemęt, 10.07.2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 23.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia  10.07.2019 r.

 

w sprawie: stosowania znaku jakości „PRZYJAZNY URZĄD”

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 17 Regulaminu V edycji  Ogólnopolskiego Konkursu
o Znak Jakości Przyjazny Urząd zarządza się, co następuje:

 

§1. Ustala się stosowanie znaku jakości „Przyjazny Urząd” na okres 12 miesięcy tj. do dnia 24.06.2020 roku na pismach informacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Przemęt do zapoznania się i stosowania zarządzenia.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Anna Dobrowolska-Hylak