INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że na wniosek Barbary Jędrzejczak, prowadzącej działalność gospodarczą – Gospodarstwo Rolne Barbara Jędrzejczak, Solec ul. Szkolna 13, 64-234 Przemęt, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej na działce oznaczonej nr ewid. 218 obręb 0025 Solec, gm. Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie;
  2. usłuę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewid. 218 obręb 0025 Solec, gm. Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie w ilości Qmax = 0,0025m3/s, Qśr,d = 33,64m3/d, Qdop,r = 7183m3/ok, w okresie od 15 marca do 15 października
  3. szczególne korzystanie z wód – nawadnianie metodą kropelkową plantacji owoców, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 218 obręb 0025 Solec, gm. Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, z siedzibą przy ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w godz. od 8.00 do 16.00 w Dziele Zgód Wodnoprawnych, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Po upływie terminu podania informacji do publicznej wiadomości zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.