Zarządzenie Nr 51.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowniu terroryzmu