Zarządzenie Nr 53.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Przemęt