Zarządzenie nr 77.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 października 2019r.