Zarządzenie Nr 75.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 października 2019 r.