Zarządzenie Nr 78.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 października 2019 r.